Koło Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych Powiatu Hrubieszowskiego
09
29

Bibliotekarze Szkolni

Koło zostało założone 20.04.2002 r. Od początku swojej działalności skupia nauczycieli bibliotekarzy z bibliotek szkolnych oraz z Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filii w Hrubieszowie. Członkowie Koła należą do Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Działalnością Koła kieruje Zarząd, który opracowuje plan pracy Koła na rok szkolny i przygotowuje zebrania. Koło nie posiada stałej siedziby. Spotkania samokształceniowe bibliotekarzy odbywają się w bibliotekach szkolnych na terenie miasta i powiatu. Gółwnym celem utworzenia Koła była integracja środowiska bibliotekarzy szkolnych, wymiana doświadczeń oraz doskonalenie zawodowe.